به گزارش افکارنیوز، محمد دهقان در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال آبستراکسیون طرفداران دولت در جلسه سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسه سوال از رئیس جمهور حتی اگر ۱۴۵ نماینده نیز حضور داشته باشند جلسه از رسمیت خارج نمی شود چون مذاکرات جلسه مربوط به سوال از رئیس جمهور منجر به رای گیری نمی شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: ترک جلسه سئوال از رئیس جمهور به منظور از رسمیت انداختن این جلسه توهین به رئیس جمهور و مجلس است و به مصلحت نمایندگان نیست.

وی در عین حال با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور را در مقطع فعلی به مصلحت کشور نمی دانم، تاکید کرد: آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور نه خدمت به دولت است نه خدمت به مجلس، این کار حرکتی غیر منطقی است مسئله سئوال از رئیس جمهور را حاشیه دار و بحرانی می کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در صورتی که نمایندگان تا چهارشنبه از سوال از رئیس جمهور منصرف نشوند، جلسه سوال از رئیس جمهور به عنوان حق قانونی نمایندگان برگزار می شود، افزود: تنها در صورتی جلسه سوال از رئیس جمهور از رسمیت خارج می شود که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه علنی روز چهار شنبه از ۱۴۵ نفر هم کمتر باشد که این امر بعید و غیر ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر فاضل موسوی یکی از طراح سئوال از رئیس جمهور امروز در گفتگو با مهر از احتمال آبستراکسیون تعدادی از طرفداران دولت در جلسه سوال از رئیس جمهور و رایزنی های نمایندگان پارلمانی دولت با امضا کنندگان برای پس گرفتن سوال خبر داد.