به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، حجتالاسلام روحالله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: معنای اینکه آیتالله مصباح یزدی از قم به تهران آمده و در تهران در دور اول انتخابات رای دادند، این است که ایشان قصد داشتند اعلام کنند که همان طور که ما آغاز کننده یک راه و شروع کننده حمایت از یک تفکر بودیم، در طول مسیر هم از این تفکر و اندیشه حمایت میکنیم.

وی افزود: بر همین اساس بود که آیتالله مصباح یزدی به تهران آمده و به لیست جبهه پایداری رای دادند. به دلیل نزدیکی تهران به قم و اینکه چون لیست تهران ۳۰ نفر بود، ارزش مسافرت به تهران را داشت لذا آیتالله مصباح به تهران سفر کرده و به ۳۰ کاندیدای جبهه پایداری در تهران رای داد.