به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱، گفت: این مصوبه امروز در جلسه شورای نگهبان طرح و بررسی و مغایر با قانون و شرع تشخیص داده نشد.