به گزارش افکارنیوز، حسين سبحاني نيا روز دوشنبه در گفتوگو با جام جم آنلاين با اشاره به موضوع طرح سوال از رئيس جمهور افزود: طبق برنامه سوال از رئيس جمهور در دستور كار روز چهارشنبه مجلس قرار دارد و اين كار انجام مي شود.

وی با اشاره به پیشنهاد هفت نماینده در خصوص مطرح نشدن سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس و دعوت از احمدی نژاد برای گفت و گو تصریح کرد: این نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند اما طبق آئین نامه داخلی مجلس در این مرحله که سوال از رئیس جمهور در دستور کار است، نمی توان آن را متوقف کرد.

" در جلسه سوال از رئیس جمهور طبق آیین نامه داخلی مجلس تنها یکی از نمایندگان سوال کننده به عنوان منتخب به مدت یک ربع در خصوص محتوای سوال توضیح می‌دهد و نمی توان این وقت را بین چند نماینده تقسیم کرد. "

سبحانی نیا توضیح داد: سپس رئیس جمهور یک ساعت فرصت دارد تا به سوالات پاسخ دهد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود نمایندگان حامی دولت تصمیم دارند روز چهارشنبه با آبستراکسیون مجلس را از رسمیت بیاندازند، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.

هفت نماینده مجلس شامل حسین فدایی، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، پرویز سروری و زهره الهیان روز یکشنبه در بیانیه ای با اشاره به طرح سئوال از رئیس جمهور پیشنهاد کردند که به جای طرح سوال، در همین هفته احمدی نژاد به مجلس دعوت شود و نمایندگان با دولتمردان به گفت‌وگو بنشینند و با تعاملی دو جانبه برای چاره جویی مشکلات واقعی، اهتمام ورزند.

طرح سوال از رئیس جمهور سال گذشته از سوی علی مطهری نماینده تهران در مجلس مطرح شد و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان ۱۸ بهمن ماه امسال گزارش قانع نشدن نمایندگان از پاسخ نمایندگان رئیس جمهور به این سوالات در صحن مجلس قرائت شد.

قرار است رئیس جمهور چهارشنبه این هفته با حضور در صحن مجلس به ۱۰ سوال نمایندگان پاسخ دهد.