به گزارش افکارنیوز،

رسول خضری اظهار داشت: امروز آقای وکیلی در حال جمع آوری امضا برای طرحی است تا بر اساس آن شفافیت را در همه قوا داشته باشیم.

اخبار سیاسی- وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ امضا برای این طرح جمع آوری شده است، افزود: ما از مسئله شفافیت استقبال می کنیم،  چرا که مردم محرم این نظام و انقلاب هستند،  آن ها صاحبان نظام اصلی هستند و مردم حق دارند که اطلاعات شفافی از کارگزاران نظام در هر سه قوه داشته باشند. 

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ادامه داد: مجلس اختیاراتش نامحدود نیست و بعضی از دستگاه های هستند که مجلس حق ورود به آن ها را ندارند. به نظرم اگر همین طرحی که نمایندگان به دنبال امضای آن هستند اگر تصویب شود، می توانیم شفافیت صحیح و ارائه گزارش درست و دقیق را به مردم عزیزمان داشته باشیم.