به گزارش افکارنیوز،

عبدالحسین روح الامینی رئیس خانه احزاب ایران بعد از جلسه شوراى مرکزى این تشکل اعلام کرد که جزئیات برنامه همایش فصلى خانه احزاب در این جلسه به بحث گذاشته و مقرر شد هیات رئیسه و رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب هرگونه تغییر و جابجایى که در جزئیات برنامه لازم بود اختیار انجامش را داشته باشند.

اخبار سیاسی- وی افزود: همچنین دراین جلسه مقرر شد هر سه فراکسیون خانه احزاب در بحث هاى مربوط به همایش به تعداد و زمان مساوى فرصت ارائه نقطه نظرات خود را داشته باشند. ترتیبات تعیین نمایند فراکسیون براى ارایه بحث بعهده خود فراکسیون ها و سازوکار درون مجموعه خودشان خواهد بود.

روح‌الامین گفت:  در روز یازده مهر در محل تالار همایش‌هاى وزارت کشور ، همایش فصلى خانه احزاب ایران با عنوان نقش احزاب در انتخابات مجلس شوراى اسلامى برگزار خواهد شد. در این همایش علاوه بر دبیرکل ها واعضاى شوراى مرکزى احزاب و تشکل هاى سیاسى از مسئولین قواى سه‌گانه و شوراى نگهبان وفراکسیون هاى مجلس شوراى اسلامى همچنین شخصیت‌هاى علمى ودانشگاهى نیز شرکت و به ارایه نقطه نظرات خود در قالب میزگرد خواهند پرداخت.