به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی وزارت خارجه به بیانیه ضد ایرانی اروپا واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت خارجه در همین رابطه در توئیتی نوشت:
عجیب است اروپا با آن سابقه تاریخی و الهام بخشی زیربار قلدری می‌رود و برای هر کاری از آمریکا اجازه می‌گیرد!