به گزارش افکارنیوز،

حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: تخلف آشکار مجلس در تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از قانون ، سیاست های کلی و آئین نامه های داخلی کاملا محرز و غیرقابل انکار است.

اخبار سیاسی- وی  اظهار داشت: فارغ از بحث موافقت و مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، امروز در مجلس تخلف آشکاری صورت گرفت که متاسفانه تحت هیچ شرایطی ریاست مجلس این تخلف از قانون  را نپذیرفت و حضور اینجانب در جایگاه هیات رئیسه نه به‌خاطر مخالفت بلکه برای جلوگیری از تخلف آشکار رئیس مجلس بود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح کرد: امروز اتفاقاتی در مجلس افتاد، که در شان مجلس  نبود و این رویدادها یک بار دیگر نشان داد، که مجلس در راس امور نیست و دولت مجلس را مدیریت و هدایت می‌کند و عواقب گرانی‌های کشنده قرار است از دولت به مجلس منتقل شود. پس از این مجلس باید پاسخگو باشد که آیا گرانی ها کاهش می یابد یا خیر؟

 وی با تاکید بر این که اتفاقات امروز بیانگر این واقعیت است که مجلس تاوان کم‌کاری و ندانم کاری دولت را می‌دهد، گفت: یکی از دلایل این تخلف سیاست یک بام و دو هوای حاکم بر امروز مجلس بود، زیرا زمانی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  تصویب شد، ریاست مجلس به درستی تصریح نمودند که برای تصویب این وزراتخانه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان است، چون خود او مخالف بود.

حاجی بابایی ادامه داد: اما با وجود این ادله محکم قانون و تصریح ریاست مجلس در تصویب یک  وزارتخانه، به دوسوم آرا در فاصله زمانی بسیار کوتاه  برای تشکیل، وزارتخانه، ریاست مجلس در دستور اعلام نمودند، که  نیاز به دوسوم آراء نمایندگان برای تشکیل وزرات بازرگانی نیست چون خود او موافق بود.

وی گفت: تصویب وزارت بازرگانی براساس قوانین و ادله و مستنداتی مانند، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه وبند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری غیرقانونی است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی خاطر نشان کرد: از مستندات وادله دیگر این مغایرت قانونی در تصویب وزارت بازرگانی  تصریح ، بند16 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، همچنین، اصل 75 قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: گریز از قانون در نهاد قانوگذار امروز در حالی اتفاق افتاد که این مغایرت‌های قانونی  توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز استخراج و به مجلس اعلام شده است.

حاجی بابایی با اظهار تاسف از عصبانیت رئیس مجلس در برابر تذکر نمایندگان گفت: عصانیت رئیس محترم مجلس ضربه بزرگی به جایگاه و شان مجلس وارد کرد. کارکرد امروز مجلس تنزل شان و جایگاه مجلس بود و هیچ دلیل موجهی برای این همه هزینه نبود جز سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت در کنترل بازارک ه مجلس آنرا به جان خرید‌. نمایندگان مظلوم مجلس باید در مساجد و محافل پاسخگوی مردم عزیزمان باشند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با ذکر این نکته که وزارت بازرگانی هزینه سنگینی را به مجلس و نظام تحمیل کرد گفت: نقدهای درون وبیرون مجلس علیه مجلس دارای نکات مثبت ومنفی است.ریاست مجلس در دو روز گذشته خیلی تلاش کردند تا مجلس را علیه ناقدین یکپارچه کنند اما بی نتیجه بود اما همه حرکت امروز رئیس مجلس قطعا و کاملا منفی و تنزل جایگاه مجلس بود. ریاست مجلس در پاسخ نماینده معترض هزار پاسخ بهم پیچیده و تو در تو را به همه ناقدین و نظام دادند.که قطعا تیتر یک معاندین نظام خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، کهنه پاسخ های دیرینه ای بود که خواسته و ناخواسته بر اثر عصبانیت بیرون ریخت. ای کاش ایشان عصبانی نمی‌شد و کنترل از کف بیرون نمی‌رفت و آن الفاظ صادر نمی‌شد. به هرحال تشت از بام افتاد.

نماینده مردم همدان در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: جناب آقای لاریجانی! جبران کنید و بگویید شما آنچه که امروز نشان دادید نیستید، فردا دیر است.