«گلریز سِن» استادیار بخش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه اقتصاد و فناوری آنکارا (TOBB) گفت: سیاست فشار حداکثری علیه ایران که با هدف به صفر رساندن درآمد‌های نفتی صورت می‌گیرد، باعث بی‌ثباتی و تنش در منطقه شده است.

اخبار سیاسی-​ وی افزود: واضح است که هیچ کس از چنین سیاستی سود نخواهد برد. آمریکا ، ایران و منطقه، همگی خسارت قابل توجهی را متحمل خواهند شد. پیشتر مقامات ایران هشدار مهمی را صادر کردند مبنی بر اینکه هر اقدام غیرمحتاطانه‌ای می‌تواند به جنگی تمام عیار مبدل شود. ایران کشوری است که می‌تواند ضربه‌ای موشکی به نیرو‌های آمریکایی و نیروی دریایی این کشور در خاورمیانه وارد کند.

استادیار بخش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اقتصاد و فناوری آنکارا همچنین در ادامه تصریح کرد: تهران تأکید کرده قصد هیچ حمله‌ای را مادامی که حمله‌ای علیه‌اش انجام نشده، ندارد. همانطوری که می‌بینیم، راهبرد ترامپ شکست خورده است. مهم نیست که چقدر او (ترامپ) درباره تعهدش به صلح و دیپلماسی سخن می‌گوید، مشخص است که این راهبرد منجر به بی‌ثباتی و تنش در خاورمیانه شده است.