به گزارش افکارنیوز،

 معاون هماهنگ‌کننده سپاه درباره بیانیه کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با متهم کردن ایران به حمله به پالایشگاه آرامکو، گفت: آن‌ها از بیداری و آمادگی‌ای که در جوانان مجاهد مسلمان کل جهان اسلام به وجود آمده، اطلاع دارند، منتها از اینکه کسی را متهم کنند ابایی ندارند و این نسبت دادن‌ها بیش‌تر برای فریب افکار عمومی است.

اخبار سیاسی- سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه درباره بیانیه کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با محکوم کردن ایران نسبت به حمله پالایشگاه آرامکو، اظهار کرد: آن‌ها از بیداری و آمادگی که در جوانان مجاهد مسلمان کل جهان اسلام به وجود آمده، اطلاع دارند، منتهی از اینکه کسی را متهم کنند ابایی ندارند و این نسبت دادن‌ها بیشتر برای فریب افکار عمومی است.

وی گفت: حتماً اروپایی‌ها از اینکه مردم دنیا آگاه شده و تغییر کرده‌اند و مردم منطقه نیز قدرت پیداکرده‌اند، اطلاع دارند، بعید می‌دانم که آن‌ها اطلاع نداشته باشند که قدرت مجاهدان اسلام امروزه در منطقه در چه وضعیتی قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه خاطرنشان کرد: قطعاً سازمان‌های جاسوسی آن‌ها از اینکه در جهان اسلام چه می‌گذرد و چه نیروی عظیمی وجود دارد، خبر دارند و می‌دانند نیروی عظیم جهادی در جهان اسلام مانند یمن و فلسطین ظهور و بروز پیداکرده و شکل‌گرفته که با اعتقاد می‌توانند عمل کنند.