به گزارش افکارنیوز،

سید عباس موسوی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه آغاز سال نوی کلیمیان را تبریک گفت.