سرویس سیاسی افکار نیوز - عبدالحسین روح الامینی عضو ارشد جبهه ایستادگی و از شاکیان پرونده کهریزک در گفت وگو با افکارنیوز درباره اخبار مربوط به انتصاب سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و دادستان سابق تهران به ریاست سازمان تامین اجتماعی ضمن رد کردن این خبر گفت: این اتفاق هنوز نیفتاده است و اگر چنین اتفاقی می افتاد فاجعه بود، این نوعی فرار به جلو دربرابر اتهامات وی در دادگاه بوده است.

وی درباره وضعیت فعلی پرونده کهریزک و شخص سعید مرتضوی تاکید کرد: در حال پیگیری این پرونده هستیم. ما در چند مورد از جمله نقض حقوق شهروندی، معاونت در قتل و پرونده سازی شکایت کردیم.

روح الامینی درباره تحولات اخیر پرونده کهریزک نیز گفت: یکی از شعبه ها قرار منع تعقیب داده بود که از طرف آقای کامرانی به این منع تعقیب اعتراض شد سپس پرونده به دادگاه عمومی تهران ارجاع شد که دادگاه عمومی تهران پرونده را برای تکمیل برگرداند و آن ها نقض کردند در حالی که باید تفهیم اتهام کنند.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه این پرونده، این اقدامات را کند توصیف کرد و یادآور شد: زمانی که پرونده در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح بود از روند پرونده راضی بودیم زیرا در بخش نیروی انتظامی رسیدگی های بسیار خوبی انجام شد اما اکنون برخی حمایت های پشت صحنه از آقای مرتضوی کم نبوده و کار مشکلتر شده که این درست نیست و مثل همه شهروندان باید به موضوع ایشان هم رسیدگی شود البته باید توجه داشت که این پرونده پیچیدگی های خاص خود را هم دارد.