به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان ،مجيد محمدي بي آن كه به ورشكستگي مشابه راديو فردا اشاره كند، در وبسايت اين رسانه وابسته به سازمان سيا، به اعلام تعطيلي شبكه تلويزيوني رسا و نيمه تعطيلي رسانه هاي مشابه نظير جرس پرداخت و نوشت: ما هنوز نمي دانيم كه چه كساني تلويزيون رسا را اداره مي كنند يا شوراي سردبيري جرس پس از تحولات ماه هاي اوليه كه بسياري از اسامي اعلام شده كنار رفتند چه كساني هستند. بسياري از مطالب آنها با اسم مستعار يا بدون اسم منتشر شده است.

سیاست های این رسانه ها به روشنی اعلام نشده است. نمی دانیم منابع مالی آنها چیست، چون می دانیم که نه به منابع دولتی و نه به آگهی تجاری وابسته بوده اند.

همچنین نمی دانیم منابعی را که به دست آورده اند[!؟] چگونه خرج کرده اند. با این اوصاف چگونه می توان از افراد انتظار داشت که به این رسانه ها اعتماد کرده وکمک مالی کنند. وی می افزاید: فراتر از این، رسانه های سیاسی در خارج کشور ممکن است در دوره ای افرادی را که می خواهند از این ابزار برای بازگشت به قدرت استفاده کنند به کمک مالی تحریک کنند، اما در درازمدت این فرمول کار نمی کند.

اين مهره روزمزد و دون پايه ارگان سازمان سيا البته خود را به جهالت زده وگرنه رسانه هاي مورد بحث از همان محل ارتزاق مي كنند كه رسانه هاي مستقلي! مانند راديو آزادي و راديو فردا و... ارتزاق مي كنند و اگر هم كركره آنها پايين كشيده مي شود نه به خاطر مشكل بودجه بلكه به اعتبار برافتادن نقاب نفاق از سيماي گردانندگان آنها (امثال كديور و مهاجراني و اميرارجمند و مزروعي و...) است حال آن كه سرمايه گذاران آمريكايي و انگليسي و صهيونيستي، صرفاً به كارآيي همين نقاب نفاق در فتنه سبز اميد بسته بودند و... طبيعتاً دلار و پوند و يورو، علف خرس نيست!