به گزارش خبرآنلاين، اعلام اين موضوع به تمامي شايعات دال بر احتمال لغو اين سوال پايان داد.
اولين دستور کار امروز ادامه بررسي طرح يک فوريتي قانون وزارت نفت است و پس از ورود رئيس​جمهور به مجلس، بررسي سوال نمايندگان از وي، آغاز خواهد شد.