سرویس مجلس افکار نیوز- لحظاتی پیش دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وارد مجلس شد. لاریجانی ، رئیس مجلس ورود رئیس جمهور را خیر مقدم گفت