به گزارش خبرآنلاين، برخي از اين نمايندگان در روزهاي گذشته از احتمال آبستراکسيون جلسه سوال از رئيس​جمهور خبر داده بودند. اما قرائت اسامي غايبان جلسه علني امروز نشان داد که نمايندگان شاخص حامي دولت در جلسه حضور دارند. تنها برخي نمايندگان شهرستاني از غايبان جلسه امروز هستند.
حسينيان، آقاتهراني، زارعي، کوثري و .... از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي در اين جلسه حاضر هستند.