عبدالحسین روحالامینی در گفتوگو با فارس، با اشاره به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایرانیان اظهار داشت: احمد شهید، آلت دست اغراض جهانی علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی است و با عینک خاص خود به اطراف نگاه میکند.

این عضو شورای عالی جبهه ایستادگی تصریح کرد: گروه‌های ضد انقلاب که با اصل نظام مشکل دارند منابع خبری وی به شمار می‌روند و باید گفت یکسویه نگاه کردن به مسائل در گزارش احمد شهید کاملاً آشکار است.

وی در عین حال به بحث‌های مربوط به ترورهای دانشمندان اشاره و اضافه کرد: احمد شهید مواردی را که گروه‌های معاند نظام مطرح می‌کردند را نه تنها ندیده بلکه آنها را منبع بحث‌هایش قرار داده و در بحث‌هایی که مربوط به مسائل داخلی است، بسیار ناقص، پراکنده و یکسویه عمل کرده است.

روحالامینی با بیان اینکه این گزارش قطعاً نمیتواند به عنوان ملاک قرار گیرد، یادآور شد: اگر بنا به بررسی حقوق بشر است بنده حاضرم در مجامع جهانی حاضر شوم و نقض حقوق بشر و گزارشاتی که هست، را موشکافی و بررسی کنم؛ ما در دفاع از حقوق خود در داخل کشور از آنها تواناتر هستیم و نیازی به آنها نداریم.