به گزارش فارس، ۲۴۵ خبرنگار، عکاس و تصویربردار از رسانههای داخلی و خارجی برای پوشش جلسه علنی بررسی طرح سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به صحن علنی مجلس آمدند.

طرح سؤال از رئیس جمهور مشتمل بر ۱۰ سؤال است که احمدی نژاد قرار است با حضور در جلسه علنی امروز بهارستان به این سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.