به گزارش افکارنیوز به نقل از خبر آنلاین، لحن پاسخگویی رئیس​جمهور همچنان طنزگونه است و تمامی سوالات را به خود نمایندگان بر می​گرداند.

· همه شهادت می دهند که با یان وضع اقتصاد کشورو تحریم و تهدید، قانون هدفمند کردن یارانه​ها را اجرا کردم. در قانونی که شما تصویب کردید، اسمی از رئیس​جمهور نیامده است. مجمع عمومی ای در این قانون آمده که رئیس جمهور عضوش نبوده است. چرا سوالش را از من می​پرسید؟

· اکثر مردم به من می گویند کمی استراحت کن و به خودت برس. ۱۱ روز خانه نشینی هم از این حرف هاست! احمدی نژاد و خانه نشینی؟ این حرف و وصله​ها به من و دولتم نمی​چسبد. زندگی ام نشان می دهد که با عمل درست و ادبیات صحیح از ولایت دفاع کنمو نشان دهم که نظام ولایی نظام تلاش و عمل است.

· گفتند چرا گفتم مجلس در راس امور نیست و هدفت چیست. من مخلص شما هستم. من با استدلال نظرم را گفتم. شما هم با استدلال جواب دهید. باید اینقدر از آزادی بیان در کار باشد که رئیس​جمهور حرفش را بزند.

· سوال کردید که چرا وزارت ورزش دیر تشکیل شده است. آخر سال است و باید کمی با هم صفا کنیم! من مصوبه مجلس را برایتان می خوانم. شما نوشته اید از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۰/۸۹، دو سازمان تربیت بدنی و جوانان با هم ادغام شود. ۳۰ دی به ما ابلاغ شده که ۱۸ روز قبلش آنها را ادغام کرده​اید و می گویید مقررات اصلاح می گردد. خب بگردد! مگر ما مخالفیم! نمی​شود بدون شرح وظایف وزیر تعیین کنیم و شما هی بگویید ای داد و ای بیداد که رئیس جمهور تخلف کرده است! شما گفته اید «ادغام می​شود»، نگفتید رئیس جمهور «ادغام کند»! گفته اید بودجه از محل صرفه جویی تامین شود. «صرفه جویی» ردیف است؟

· اصلا خودتان می توانید این قانون را اجرا کنید؟ من این قانون را با همه اختیاراتم به شما می دهم دستتان را هم می بوسم، بفرمایید اجرا کنید! برای این کار پرونده سازی کردید و برخی دوستان ما هم هر روز باید بروند دادگاه!

· شب عید است کمی شاد باشیم! یک نامه نوشتیم که این قانون قابل اجرا نیست. کار راه به سوال از رئیس​جمهور کشاندید! یک بار هم رئیس جمهور به شما بگوید بالای چشمتان ابرو!

· نان زن و بچه مرا بدهید، همین حقوق مرا هم بگیرید! یک حقوق استاد دانشگاهی به قول یکی از سایت ها می گیرم. از کجا باید می آوردم خرج امور فرهنگی می کردم؟

· چرا از من می پرسید بودجه فرهنگی کجا خرج شده؟ شما نمایندگان عضو شورای برنامه ریزی هستید. من که عضو نیستم! بروید از دیوان محاسبات بپرسید کجا خرج شده؟ من باید از شما بپرسم کجا خرج کردید!

از من پرسيده اند که چرا متکي را در سنگال عزل کرديد. مگر من به او ماموريت سنگال دادم؟ وقتي عزل شده اند ماموريت چه معنايي دارد؟ من بر اساس اصل ۱۳۶ و نوسازي در وزارت خارجه ايشان را عزل کرده بودم.