سرویس سیاسی افکار نیوز - نمایندگان مجلس هم اکنون در حال انتقاد از نحوه پاسخگویی رئیس جمهور به سوالات هستند.
احمدی نژاد هم اکنون در مجلس حضور ندارد.