به گزارش خبرآنلاين،خروج رئيس​جمهور از مجلس توام با تذکرات پياپي نمايندگان بود. عموما طراحان سوال تذکر مي​دادند اما برخي نمايندگن حامي دولت هم در ميان آنها بودند. از جمله علي اصغر زارعي نماينده تهران که در تذکري گفت: ما هم همه پاسخ​هاي رئيس جمهور را نمي پسنديم. اما وقتي مطابق آيين نامه بعد از يکسال اين سوال انجام شده است، ديگر نبايد اين مباحث ادامه يابد.
او از رئيس​مجلس خواست تا در اداره مجلس اجازه ادامه تذکرات را ندهد. رئيس مجلس هم چندين بار درخواست کفايت تذکرات را مطرح کرد اما نمايندگاني که پاسخ​هاي رئيس​جمهور را اهانت آميز مي دانستند، حاضر به سکوت نبودند. بيش از ۱۰ تذکر به سخنان احمدي​نژاد مطرح شد و همچنان نيز ادامه دارد.