به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان پاسخ رئیس جمهور به سوالات نمایندگان از حضور رئیسجمهور در مجلس و پاسخ وی به سوالات نمایندگان تشکر کرد.

وی همچنین گفت: درباره اصل ۱۳۸قانون اساسی مطالبی بیان شد که «مجلس دور زده است»، که این حرف دقیق نیست. این اصل بعنوان قانونی در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده پس دور زدن معنا ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تفسیر رئیس جمهور از اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: با تفسیری که از اصل ۷۵ گفته شد مخالفم چرا که وقتی مجلس چیزی را تصویب میکند و شورای نگهبان آنرا تایید و یا با آن مخالفت میکند و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت میرود، وقتی مجمع آنرا تایید میکند قانون است و باید اجرا شود. قانون باید اجرا شود؛ تفسیری غیر از این را قبول نداریم.