به گزارش خانه ملت، حمید رسایی در نشست علنی مجلس امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند) در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۸ و ماده ۱۹۶ آییننامه داخلی مجلس، گفت: زمانی که حداقل یک چهارم نمایندگان راجع به یکی از وظایف دولت از رئیس جمهور سوال کنند شرایطی گفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر این که در بین ۱۰ سوال مطرح شده در جلسه علنی سوالات با فاصله زمانی ثبت شده بود، افزود: فاصله طرح و ثبت برخی از سوالات به چندین ماه می‌رسد و موضوع برخی از سوالات پنج یا شش ماه بعد از سوال قبلی اتفاق افتاده است و بر اساس قانون هر سوال باید دارای امضای یک چهارم نمایندگان باشد.

وی ادامه داد: زمانی که پنج سوال ثبت شده بود یک سری از نمایندگان طرح سوال را امضا کرده بودند و در مورد آن باز هم سوالاتی اضافه شد و ۱۰ سوال بر روی هم دارای یک چهارم امضا است نه هر یک از سوالات.

رسایی با تاکید بر این که این وضعیت طرح سوال با قانون مطابقت ندارد، افزود: این شائبه وجود دارد که این طرح سوال کاملا منطبق بر قانون نیست.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: نامهای که به هیات رئیسه ارسال شد همه ۱۰ سوال را دارد و امضاهای آن نیز دارای حدنصاب قانونی است و اگر نمایندهای سوالی را قبول نداشت نباید امضا میکرد و ایراد شما به هیات رئیسه وارد نیست و قانون به طور کامل رعایت شده است.