به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، صبح امروز تعدادی از آزادگان همزمان با سئوال از رئیسجمهور در مقابل مجلس تجمع کردند. این جمع معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند همچنین در میان تجمع کنندگان شعارهایی علیه دولت سر داده میشود.