به گزارش افکارنیوز، محمدتقی رهبر در گفت وگو با خانه ملت، پاسخهای امروز رئیس جمهور به نمایندگان ملت را غیرمنطقی و به نوعی طفره رفتن از سوالات و اهانت آمیز عنوان کرد و گفت: اگر قرار بود مجلس به دفاع احمدی نژاد نمره دهد حتی از ۳۰۰ نماینده ۲۰ نماینده هم این نمره را به وی نمی دادند.


حتی ۲۰ نماینده هم به احمدی نژاد نمره نمی‌دهند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از نحوه صحبت های رئیس جمهور در برابر سوال نمایندگان گفت: این رفتار رئیس جمهور قابل پیش بینی بود؛ وقتی امام(ره) می فرماید مجلس در رأس همه نهادهاست، چرا احمدی نژاد به زیر سوال بردن این موضوع با شوخی مجلس را به مسخره می گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه ادبیات رئیس جمهور ادبیات بسیار سست و بی پایه‌ای است، افزود: در حالی که آقای مطهری به صورت منطقی و مستدل صحبت کرد، رئیس جمهور با طفره رفتن پاسخ قانع کننده ای به مجلس نداد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً احمدی نژاد اگر در مجلس هوادارانی داشت با این صحبت‌هایی که باعثبی اعتبار شدن خودش شد، هوادارانش را از دست خواهد داد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه کار مجلس هشتم به پایان رسیده و دیگر نمی توانیم درباره تصمیمات بعدی نمایندگان سوال کننده صحبت کنیم، گفت: کار رسیدگی به بودجه سال ۹۱ اجازه نمی دهد تا نمایندگان موضوع قانع نشدن مجلس از پاسخ های رئیس جمهور را دوباره پیگیری کنند.