به گزارش افکارنیوز به نقل از قانون، محمود احمدینژاد را میتوان مارکوپلوی عرصه سیاست ایران دانست و گواه این ادعا سفر ۲۱۰ روزه رییس جمهور به استانهای مختلف کشور و ۱۰۷ روز حضور در قارههای مختلف است.

محمود احمدی‌نژاد که از سال ۸۴ به پاستور راه یافت، ‌ سفر به استان‌های مختلف کشور را در دستور کار دولت قرار داد و از اینرو سفر اخیر وی به استان البرز، ‌ نود و هشتمین سفر هیات دولت محسوب می‌شود.

رییس جمهور در کنار سفرهای استانی، ‌ بارها برای افتتاح پروژه‌های مختلف، بازدید از برخی مناطق و همچنین شرکت در برخی مراسم‌ها و بزرگداشت‌ها در شهرها و استان‌های مختلف حاضر شده است.
سفر به خارج از کشور برای گسترش روابط میان کشورها، شرکت در مجامع و اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از جمله وظایفی است که بر عهده رییس جمهور نهاده شده و احمدی‌نژاد نیز در همین راستا سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته است.

از ابتدای سال ۸۷ تاکنون هزار و ۴۵۴ روز سپری شده است و در این مدت محمود احمدی‌نژاد در کسوت رییس جمهور ۳۱۷ روز در خارج از استان تهران به سر برده است، به عبارتی محمود احمدی‌نژاد به ازای هر چهار روز حضور در استان تهران، یک روز خارج از استان تهران بوده است.

۲۱۰ روز از این ۳۱۷ روز را رییس جمهور در قالب سفرهای استانی یا پروژه‌ای در خارج از تهران بوده و ۱۰۷ روز نیز برای شرکت در مجامع بین‌المللی یا دیدار با مقامات کشورهای دیگر، ‌خارج از کشور بوده است.

در ادامه به تفکیک جدول سفرهای رییس جمهور در قالب سفر استانی، سفر پروژه‌ای و خارج از کشور از سال ۱۳۸۷ تاکنون می‌آید: