به گزارش افکارنیوز،

پرویز اسماعیلی خبر داد که نشست خبری رئیس جمهور با نمایندگان رسانه های داخلی و بین المللی بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در توئیتی نوشت: نشست خبری دکتر روحانی رئیس جمهور با نمایندگان رسانه های داخلی و بین المللی بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.