به گزارش افکارنیوز به نقل از خانه ملت ، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور طی بیانیه ای پاسخ مطالب مطرح شده از سوی ریاست جمهوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) را به شرح زیر اعلام کرد.

۱. موضوع ا ختلاف حساب یک میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه مربوط به تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در زمان ریاست جناب آقای رحیمی معاون محترم اول ریاست جمهوری در دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده و با امضای ایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور هیچگاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و اساساً این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد در همه حال تأکید بر رعایت حقوق بیت المال و اجرای صحیح مراحل قانونی رسیدگی به پرونده بوده و در هیچ یک از جوابیه های دیوان مطالبی که ریاست محترم جمهوری اعلام نمودند به چشم نمی خورد دیوان محاسبات کشور همچنین بر اجرای صحیح فرایند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده در مراجع قانونی تأکید داشته و بر عدم اظهار نظر توسط افراد غیر مسئول له یا علیه این موضوع تا مشخص شدن نتیجه نهایی اصرار ورزیده است این امر در کلیه مواضع و مصاحبه های مسئولین دیوان مورد تأکید قرار گرفته است.

۲. ریاست محترم جمهوری در خانه ملت و در پیشگاه نمایندگان مردم اعلام نمودند که ریاست دیوان محاسبات در ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در رادیو و تلویزیون حضور پیدا کرده و در خصوص پرونده فوق الذکر اظهار نظر نموده است ضمن تکذیب این امر از ایشان خواهشمندیم به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر حضور اینجانب در صدا و سیما مستندات مربوطه را ارائه فرمایند. انتظار می رود ریاست محترم جمهوری در مقام دفاع از حقوق ملت در صحت و سقم فرمایشات خود تأمل بیشتری داشته و از ایراد تهمت ناروا به اشخاص خودداری فرمایند.

۳. در دوره کنونی دیوان محاسبات کشور عملکرد مالی دولت در اجرای قوانین را در قالب گزارش های تفریغ بودجه سالهای ۱۳۸۶،۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و همچنین گزارش های حسابرسی ضمنی و مستمر خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. این گزارش ها با حضور و اطلاع مسئولین دولتی مربوطه تهیه و از حیثمحتوا کاملاً قابل استناد و اتکا است برخی از تخلفات اعلامی با رأی نمایندگان ملت و در اجرای ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس جهت رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال گردیده است.

رحمانی فضلی در پایان این بیانیه ضمن قدردانی از مسئولان مربوطه در دیوان محاسبات کشور آورده است رجاء واثق دارم از دقت نظر و تلاش های بی وقفه کارکنان دیوان محاسبات کشور در حفظ و صیانت از بیت المال با اینگونه اظهارنظرهای غیر کارشناسی اندکی کاسته نخواهد شد. از خدای متعال برای همه خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی توفیق روزافزون مسئلت دارم.