به گزارش افکار نیوز ؛ریاحی حقوقدانی که وکالت متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی را عهدهدار است، به فارس گفت: که از جلسه آینده دادگاه، وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده گرفته و به صورت رایگان از وی دفاع خواهد کرد.

این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ ۲۲ آذر ماه، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت امیرخسروی و پیش از پذیرش این مسئولیت توسط شعبانی آمادگی خود را برای دفاع از امیرخسروی اعلام کرده بود.

ریاحی می‌گوید که با پذیرش وکالت امیرخسروی توسط شعبانی موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول اختلاس بزرگ و خانواده او، وکالت نامبرده را پذیرفته است.

گفتنی است ریاحی تا پیش از این وکالت فائزه هاشمی را هم برعهده داشته است.