به گزارش افکارنیوز،

 محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، به نقل قول جهانگیری درباره موافقت مقام معظم رهبری با لوایح FATF واکنش نشان داد و معاون اول رئیس جمهور را به صداقت و امانت‌داری دعوت کرد.

اخبار سیاسی- وی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الان دیگر روشن شده که حرف رهبری موافقت با لوایح FATF نبوده است، شاید آقایان گزارش‌هایی به رهبری داده باشند و ایشان در آن جلسات گفته باشند که بروید در چارچوب مسائل نظام با رعایت موازین صحبت کنید، اما ایشان هرگز موافقت خود را به صراحت و حتی به اشاره نگفته‌اند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه نمی‌خواهد نسبت به افراد مواضعی بگیرد، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توصیه من به این عزیزان این است که از هرچه بیشتر و مهمتر در اسلام صداقت و امانت است. پیامبر اسلام(ص) فرمودند «فقط به نماز و روزه افراد نگاه نکنید، بلکه توجه کنید و ببینید راستگویی و امانت‌داری آنان چگونه است».

رهبر با تاکید بر اینکه سیاسیون ما باید امانت و صداقت را رعایت کنند، گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من نمی‌خواهم کسی را محاکمه کنم، اما وقتی یک نقل قول کذبی از ما مطرح می‌شود سبب می‌شود اعتماد افکار عمومی از ما سلب شود و در نهایت اعتبار ما نیز کاسته می‌شود؛ چراکه از خود سوال می‌پرسند وقتی بیت رهبری چنین نقل قولی را رد می‌کند چرا باید یک مقام عالی دولتی چنین صحبتی را داشته باشد؟

وی خاطرنشان کرد: شاید بیان آقای جهانگیری در این نقل قول نارسا بوده است اما در هر حال معتقدم که باید امانت و صداقت در عالم سیاست رعایت شود.