به گزارش افکارنیوز،

 عباس باقرپور مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش دیوان بین‌المللی دادگستری که همانند رکن اصلی قضائی این سازمان در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است، گفت: در برابر تلاش‌هایی که با هدف تضعیف نظام چندجانبه‌گرایی و به چالش کشیدن مشروعیت این نظام انجام می‌شود، دیوان نقش و وظیفه مهمی در تثبیت و تضمین ثبات در همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شرایطی که عدالت و احترام به تعهدات بین‌المللی را محقق کند، دارد.

اخبار سیاسی- وی ادامه داد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو شورای امنیت دولت‌های دارای حاکمیت مستقل را، نه به علت نقض قطع‌نامه شورای امنیت، بلکه به علت پایبندی آنها به قطع‌نامه ۲۲۳۱ تهدید و مجازات می‌کند.

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه تصریح کرد: قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری موید غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکا ضد کشورمان است.