به گزارش افکارنیوز،

حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی درمورد گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی، اظهار کرد: با توجه به سابقه اروپا در مسئله اینستکس بعید به نظر می‌رسد که بعد از گام چهارم، ایران اقدام خاصی برای انجام تعهدات خود انجام دهد.

اخبار سیاسی- این کارشناس سیاسی درباره علت عدم انجام تعهدات اروپا در برجام گفت: اروپا مشکلات گوناگونی در مسئله برگزیت دارد و در مسائل سیاسی هم همواره دنباله‌رو آمریکا بوده است؛ از این سو بعید به نظر می‌رسد که سیاستی جدا از آمریکا داشته باشد، به همین دلیل نمی‌تواند کمک اقتصادی به ایران کند.