به گزارش افکارنیوز،

 عباس طرهانی دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت در شهر کوهدشت، این شهر را یکی از سیاسی ترین شهرهای کشور عنوان کرد و گفت: کوهدشت شهر کوچکی است و مردم این شهر آشنایی زیادی از یکدیگر دارند، ضمن اینکه بیشتر مواقع جریان اصولگرا در این شهر برنده رقابت ها بوده اند و به علت عدم اقبال به اصلاح طلبان، تعداد کاندیداهای اصولگرا همواره زیاد بوده است. به همین علت ما به نمایندگی از جمعیت پیشرفت و عدالت با تعدادی از کاندیداهای این جریان که در حال حاضر در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، صحبت کرده ایم تا از آنها حمایت کنیم.

اخبار سیاسی- طرهانی با احتمال اینکه نماینده مردم کوهدشت در مجلس آتی از جریان اصولگرا خواهد بود، افزود: اصلاح طلبان هنوز به اجماع نرسیده اند و اصولگرایان به طور قطع برنده این دوره مجلس خواهند بود. مردم کوهدشت نیز به دلیل اطمینان از پیروزی اصولگرایان از این طیف حمایت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس باید دارای جایگاه معتبر باشد، گفت: نماینده اصولگرا باید در میان افراد طیف خود از اقبال عمومی برخوردار باشد و از سوی شورای نظارت حمایت گردد.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت در شهر کوهدشت اضافه کرد: در انتخابات مردم باید به دنبال انتخاب شخص اصلح باشند و کارایی افراد مهمتر از شهرت آنها باشد.