به گزارش افکارنیوز،

گروه سلطنت طلب فرشگرد که با حمایت همه جانبه رضا پهلوی راه اندازی شده است، همچون دیگر گروه های اپوزیسیون دچار اختلاف و درگیری شده است.

اخبار سیاسی- اعضای این گروه که تاکنون چندین عضو خود را از دست داده، حالا جنگ خود را علنی کرده و در فضای مجازی رسما علیه یکدیگر فعالیت می کنند.

مریم شفیع پور، از اعضای فرشگرد در توئیتی یکی دیگر از اعضا را تهدید به افشاگری و گله کردن نزد رضا پهلوی کرد!

این اقدام با واکنش علی اشتری، یکی دیگر از اعضای فرشگرد مواجه شد.

اما این توئیت اشتری، پشت پرده اعتراضات شفیع پور را لو داد؛ پس از اعتراض اشتری، امیرحسین اعتمادی، از چهره های اصلی فرشگرد، او را بلاک کرد.

نکته جالب توجه، شیوه اعتراضی فرشگردی هاست؛ این گروه به دنبال براندازی از طریق جنگ و تحریم هستند و به همین دلیل به خشونت طلبی شهرت دارند اما گویا خشونت طلبی آنها، به جای جمهوری اسلامی، دامان خودشان را گرفته است.