به گزارش افکارنیوز،

 ایمان جهان بخش، عضو جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان شهرضا و دهاقان در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در خصوص برنامه‌های این جمعیت برای انتخابات مجلس پیش رو گفت: « برنامه‌های این جمعیت در این شهرستان برای انتخابات مجلس پیش رو در حال پیگیری است اما هنوز کاندیدها برای انتخابات مشخص نشده‌اند.»

اخبار سیاسیوی با بیان اینکه مهم‌ترین رویکرد و برنامه جمعیت پیشرفت و عدالت در این شهرستان جوان‌گرایی و حضور جوانان در مجلس شورای اسلامی است، گفت: « بیشترین و مهم‌ترین دغدغه ما مسئله اشتغال جوان‌ها و معضل بیکاری است و در این زمینه برنامه‌های به وسیله جمعیت پیشرفت و عدالت مورد توجه قرار گرفته است.»

این عضو جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان شهرضا و دهاقان افزود: « قصد داریم از جوانان نخبه و مستعد برای حضور در انتخابات دعوت کنیم. در جلساتی که برگزار شده است نسبت به این مسئله تأکید شده است که باید این فرصت در اختیار جوانان قرار گیرد تا بتوانند در عرصه‌های مهم تصمیم‌گیری حضور جدی داشته باشند.»

جهان بخش با اعلام رضایت از فضای انتخاباتی در شهرستان دهاقان و شهرضا گفت: « بیشتر برنامه‌ها و اهداف این جمعیت در شهرستان شهرضا در حال پیگیری است و با مشخص شدن کاندید‌ها فضای تبلیغاتی نیز به زودی آغاز خواهد شد.»

عضو جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در شهرستان شهرضا و دهاقان، عملکرد مجلس دوره دهم را ضعیف دانست و خاطرنشان کرد: « نماینده‌های مجلس در این دوره نتوانستند پاسخگوی مطالبات مردم به ویژه در زمینه اقتصادی باشند. برای مجلس آینده باید نماینده‌های انتخاب شوند که مهم‌ترین دغدغه آن‌ها مطالبات مردم باشد و بتواند به آن‌ها خدمت کنند.»