به گزارش افکارنیوز،

 محمد بردبار،‌ دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در بهشهر درمورد برنامه این حزب برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این‌که جمعیت پیشرفت و عدالت استان درصدد جذب مردم و جوانان مستعد از قشرهای متخلف برای فعالیت انتخاباتی است، گفت: «‌انتخابات مجلس را پیش روداریم و حوزه‌های انتخاباتی جمعیت، درحال طراحی حرکتی هدفمند برای رسیدن به اهداف انتخاباتی است،‌ موضوعات مختلفی پیرامون وضعیت فعالیت انتخاباتی فعلی وجود دارد، جمعیت به دنبال آن است که قشرهای مختلف جامعه و مردم را جذب کند تا بتوان با دیدگاه‌های وسیع و گسترده‌تر حرکت کرد.»

وی افزود: «برنامه جمعیت پیشرفت و عدالت شهرستان بهشهر حول محور به‌کارگیری افراد توانمند و کسانی است که مسائل سیاسی و اجتماعی را به‌خوبی می‌شناسند و به این حوزه علاقه دارند بنابراین توجه جمعیت، بیشتر از شهرت به شایسته‌سالاری است و ما آن‌ها را حمایت می‌کنیم.»

بردبار ادامه داد: «همچنین تلاش بر این است که نظرات افراد را تابد امکان متحد و سازگار کرد تا بتوان با توجه بیشتر به اهداف جمعیت پیش رفت، جمعیت پیشرفت و عدالت استان برای انتخابات مجلس به دنبال حمایت از جوانانی است که هم تجربه کافی و هم کارایی لازم را داشته باشند و به فکر حل کردن مشکلات مردم و احیای اقتصاد مردمی باشند.»

*مردم سیاست‌زده شدند و خواهان بهبود شرایط اقتصادی هستند

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت در بهشهر بابیان این‌که مردم سیاست‌زده شدند و مردعمل می‌خواهند تا مشکلات معیشتی را حل کند، خاطرنشان کرد: «اکنون انتظارات مردم در استان، حل مشکلات معیشتی و بحران پیش‌آمده است. چراکه دخالت سیاست در مدیریت کشور آن‌ها را سیاست زده کرده و ازآنجاکه دولتمردان نتوانستند خواسته‌های مردم را برآورده کنند به دنبال شخصی هستند که بتواند مشکلات را حل و اقتصاد کشور را رونق بخشد.»

او ضمن تأکید بر لزوم آغاز یک‌راه نو برای تغییر در ساختار مدیریتی کشور، می‌گوید: «اکنون در شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه نزدیک به 40 هزار جوان تحصیل کردة بیکار داریم، اما متولیان مربوطه از این ظرفیت استفاده نکردند. به همین دلیل ما سعی داریم با راهی نو، مسیر را برای جوانان مستعد بازکنیم تا ساختار سنتی انتخابات مجلس و تأثیر شهرت و رابطه دررسیدن به کرسی‌های مجلس را به حداقل و اهداف نواصولگرایی را اجرایی کنیم.»

بردبار درپایان تأکید کرد: «بسیاری از سیاستمدارن درظاهر از جوان‌گرایی حمایت می‌کنند اما در عمل جوان‌گرایی نمی‌کنند،‌ بنابراین جمعیت پیشرفت و عدالت استان بهشهر با استفاده از ظرفیت‌ها، به شورای وحدت استان ورود کرده است تا بتوان به‌اتفاق نظری کلی برای انتخابات مجلس آینده رسید.»