به گزارش افکارنیوز،

محمد ساجدی، کارشناس سیاست خارجی ، با اشاره به گام چهارم و کاهش تعهدات هسته ای ایران؛ اظهار کرد: اگر غربی ها تمکین نکنند، ما می توانیم مرحله پایانی کاهش تعهدات را پشت سر بگذاریم.

اخبار سیاسی- رسیدن به توان هسته ای قبل از برجام و شارژ تعدادی از سانتریفیوژها که قبل از برجام پذیرفته نشده بود، امکان دارد. غرب در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که ما را به عنوان یکی از برترین های دارنده تکنولوزی هسته ای صلح امیز بشناسند.

او تصریح کرد: فکر می کنم که غربی ها با  توجه به واکنش هایی که نشان دادند، بتوانند در دوره چهارم تا حدودی شرایط را برگردانند، در غیر این صورت ایران مرحله پایانی خود را انجام خواهد داد؛ هر چند که برخی ها می گویند اجرای این مرحله منجر به خروج از برجام می شود، اما من معتقدم که از برجام خارج نمی شویم و به مسیر خودمان ادامه می دهیم.