به گزارش افکارنیوز،
 این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اعتراضات به حق مردم عراق و لبنان را منحرف کرده و به آن رنگ و بوی اغتشاش و ناامنی دهد.

اخبار سیاسی- از طرفی رسانه های ضدایرانی نیز سعی دارند با فضاسازی های رسانه ای سمت و سوی اعتراضات مردم لبنان و عراق را تغییر داده تا از این آب گل آلود ماهی خود را صید کنند!

یک کاربر لبنانی در این خصوص با انتشار عکسی از کشورهایی که آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون به آنها حمله نظامی و یا خرابکاری کرده و مقایسه آن با ایران، نوشت: « من از ایران چیزی گیرم نیامده، به من پول هم نمی دهند، حتی فرش خانه مان هم ایرانی نیست، اما خواندن این موضوع می ارزد یک دقیقه از وقتتان را اختصاص دهید.»