به گزارش افکارنیوز،

 مهدی فتحی زاده، فعال سیاسی اصولگرا گفت: اصلاح طلبان، امروز با بحران بزرگی به نام بحران عملکرد مواجه هستند؛ شعار‌های بزرگی دادند که می‌دانستند تحقق آن اهداف با روحیه اصلاح طلبان سازگار نیست و تنها چیزی که اعتقادی به آن ندارند، همین طرح سرا و مفاد آن و حرف‌هایی که می زنند، است.

اخبار سیاسی-او همچنین گفت: اصلاح طلبان، آزادی و دموکراسی را بازیچه دست خود قرار دادند و با این شعار، رای دهندگان را فریب دادند. آن‌ها هیچ گاه به تعهداتی که می‌دهند عمل نمی‌کنند، چون اگر به آن شعار‌ها عمل کنند برای دور بعد دیگر حرفی برای گفتن ندارند و نمی‌توانند رای بیاورند و با همین فریبکاری خود، هر دوره رای کسب می‌کنند.