به گزارش افکارنیوز،

 روزنامه های صبح امروز  ایران در سرمقاله های خود به مهمترین مسایل روز کشور و جهان پرداخته اند که گزیده آن ها در ذیل می آید:

آن روی فتنه

ناراحتی از وقایع اخیر، خصوصا وقتی با از دست دادن جان انسان‌ها همراه باشد امری بدیهی و انسانی است اما پسِ پرده فتنه‌ها نقاط مثبتی هم هست.

بهانه بنزین و ‌اشرار دست به ماشه

آنچه در روزهای اخیر در کشور می‌گذرد از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است. ماجرا از اعلام و اعمال ناگهانی افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن آغاز شد اما روند حوادث به‌گونه‌ای پیش رفت که نشان می‌دهد موضوع اگرچه بهانه اقتصادی داشت اما هرچه گذشت، ماهیت امنیتی آن بیش از پیش خود را نمایان کرد.

بنزین و اعتماد مردم

این درست که افزایش و اصلاح قیمت بنزین فی نفسه موجب نگرانی، رنجش و عصبانیت عده قابل توجه ای از افراد جامعه شده اما آن چه باعث نگرانی بیشتر و حتی ترس آحاد مردم می شود، گرانی های مسبوق به سابقه دیگر اجناس پس از افزایش قیمت حامل های انرژی و ضعف نظارت و کنترل بازار است.