محمدکاظم انبارلویی با بیان اینکه اعتراض ادب و آدابی دارد، اظهار کرد: ممکن است حتی در فرایند یک تصمیم‌گیری عده ای از تصمیم گیران مخالف نظری باشند، اما وقتی اکثریت موافق باشند، همه باید تابع آن تصمیم باشند. ممکن است به تصمیم اخیر برای افزایش قیمت بنزین اعتراض و انتقادی وجود داشته باشد، اما اعتراض با آتش زدن اموال عمومی فرق دارد.

اخبار سیاسیوی با بیان اینکه هیچ نسبت عقلایی میان اعتراض به افزایش قیمت بنزین و آتش زدن مساجد و آسیب رساندن به اموال عمومی وجود ندارد، ادامه داد: فرمان آشوب توسط منافقان، سلطنت‌طلبان و دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی داده شده است و آنها قصد دارند تا بر موج اعتراضات سوار شوند. آنها بنزین سه هزار تومانی یعنی سقف قیمت بنزین را برجسته کرده اند و اشاره نمی کنند که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم به‌خصوص اقشار نیازمند باز می‌گردد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ضرورت برخورد با آشوب‌گران تصریح کرد: کل آشوب‌گران نیم درصد جمعیت مردم کشور نمی‌شوند. مردم عادی اگر اعتراض هم داشته باشند، دست به آشوب نمی‌زنند. ما در دوران حکومت قاجار که زندگی نمی کنیم. تمام مقامات نظام مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله مردم انتخاب می شوند؛ بنابراین نباید با سوء‌ظن به تصمیمات مسئولان به‌خصوص تصمیم اخیر که در یک فرایند کارشناسی اتخاذ شده است، نگاه شود.

انبارلویی ادامه داد: نباید اغتشاش‌ها را به حساب مردم گذاشت زیرا مردم هیچ گاه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، اموال عمومی را تخریب نمی کنند زیرا  آنها می توانند از طریق رسانه‌ها یا نمایندگان خود در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت: اشتباه دولت این بود که پیوست اجتماعی برای تصمیم افزایش قیمت بنزین تهیه نکرد اما مردم در دو سه روز گذشته از طریق رسانه‌ها توجیه شده‌اند که درآمد حاصل از تصمیم اخیر، به حساب 60 میلیون نفر واریز می شود و در این شرایط کسانی که چیزی جز سرنگونی نظام را نمی خواهند، همچنان به اغتشاش خود ادامه می دهند.