سرویس سیاسی افکار نیوز - رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت: رئیس جمهور متاسفانه به هیچ یک از سوالات نمایندگان پاسخ نداد و این نحوه پاسخ دادن به سوالات به نوعی وهن نظام و هزینه بر بود.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار سیاسی افکار نیوز با اشاره به اینکه قبل از انجام طرح سوال بیانیه از سوی ۷ نماینده از جمله الیاس نادران، حسین فدایی، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، پرویز سروری و زهره الهیان مبنی برتبدیل شدن طرح سوال از رئیس جمهور به یک نشست چالشی مطرح شد.

گفت: در این بیانیه ۷ نماینده مواضع خود را اعلام کردیم و اینکه بهتر بود بعد از انتخابات ۱۲ اسفند ۹۰ که موج مثبتی در کشور ایجاد شده این طرح سوال تبدیل به یک نشست چالشی بین نمایندگان و رئیس جمهور شود.
وی خاطر نشان کرد: در این نشست می توانستیم موضوعات مهم کشور از جمله تورم، گرانی وهدفمند کردن یارانه ها که امروز تبدیل به یکی از مشکلات مهم کشور شده است رابررسی میکردیم.

سروری در ادامه افزود: متاسفانه این بیانیه مورد هجمه یکسری از رسانه های نزدیک به دولت قرار گرفته، با این رویکرد که نمایندگان منتقد عقب نشینی کرده اند.
نماینده تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهور با نوع و منطق پاسخ دادن خود به نمایندگان توهین کردند افزود: رئیس جمهور متاسفانه به هیچ یک از سوالات نمایندگان پاسخ نداد و این نحوه پاسخ دادن به سوالات به نوعی وهن نظام بود.

رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان توقعات از رئیس جمهور این گونه ادبیات و منطق نبود افزود: معتقدیم که چنین طرح سوالی تبدیل به یک هزینه درنظام شد و امیدواریم دو طرف با اعمال رفتارهای قانونی مانع ازفزایش هزینه ها شوند.