به گزارش افکارنیوز،

 ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل بین الملل درباره آشفتگی اوضاع داخلی آمریکا همچنین تحریم وزرای ایران اظهارکرد: یکی از مشکلات و معضلاتی که اخیرا نظام بین الملل و ازجمله اقتصاد جهانی با آن رو به رو است مسئله سوء استفاده برخی قدرت‌ها مانند ایالات متحده آمریکا از اهرم اقتصاد و تحریم است

اخبار سیاسی- او افزود: یکجانبه گرایی آمریکا سبب شده است اقتصاد جهانی با چالش‌های متعدد وکندی رشد روبه روبه شده و این اختلال در مناسبات بین المللی در عرصه روابط دیپلماتیک بین کشور‌ها و روابط اقتصادی و سیاسی منتهی شده است.

ظهره وند با اشاره به مواضع خصمانه آمریکا در قبال کشورمان  ادامه داد: در موضوع ایران، آمریکایی‌ها اقداماتی را که تا  امروز و در طول این چهل سال می‌توانستند به عنوان تحریم اعمال کنند، انجام داده اند. در واقع، شروع تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا  با موضوع ایران بوده  و باید گفت تحریم‌ها دیگر کارایی خود را به طور کامل از دست داده است و کشورمان درطول  این دوره با وجود تمام تحریم‌های فزاینده، توانسته است از یک رشد منطقی به خصوص در عرصه‌های علمی و اداره کشور برخوردار شود و در این زمینه می‌تواند برای بسیاری از کشورها موفق محسوب شود.

کارشناس مسائل بین الملل گفت:  پس از تحریم سازمانها، موسسات و پتروشیمی ایران،  اخیراً شاهد تحریم وزرای وزارت خارجه و ارتباطات از سوی ایالات متحده آمریکا هستیم، این اقدام آمریکا نشانگر استیصال و عصبانیت آنها از موقعیت و نفوذ کشورمان به خصوص در منطقه است و تحریم‌هایی که علیه ملت ایران در حوزه امنیتی طراحی و سرمایه‌گذاری کرده بودند تاثیری  در  روند رشد و توسعه کشورمان نداشته و به نوعی تمام نقشه‌های آنها درباره ایران نقش برآب شده است.

او تصریح کرد: به همین دلیل است که اعمال تحریم به خصوص برای وزرای داخلی از جمله وزیر ارتباطات بیانگر  ناتوانی آنها در برابر کشورمان است ، زیرا شخص وزیر ارتباطات قرار نیست که در آمریکا یا اروپا سرمایه‌گذاری انجام دهد و متضرر نخواهد شد. این اقدام آمریکا  را می توان در راستای سیاست‌های خصمانه این کشور ارزیابی کرد.

ظهره وند در پایان خاطرنشان کرد: البته بایداین نکته را در نظر داشت که در حال حاضر ایالات متحده اوضاع داخلی آرامی ندارد و بحث استیضاح ترامپ ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. از شخصیتی مانند دونالد ترامپ که تعادل رفتاری ندارد  این نوع  اقدامات  دور از انتظار نیست و باید گفت اقدامات او دیگر خریداری در جهان و  ایران نداشته  و صرفا یک واکنش غیرمنطقی است.