به گزارش افکارنیوز،

 هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با تولید کنندگان درباره برداشت دولت های مختلف از صندوق توسعه ملی گفت: ما در کشور دو حساب داریم که یکی از آن‌ها حساب ذخیره ارزی است که در دولت هشتم ایجاد شد.

اخبار سیاسی- او درمورد کارکرد حساب ذخیره ارزی افزود: در حساب ذخیره ارزی بنا بود منابعی که به این حساب ورود می‌کند، ۵۰ درصد آن برای کمک به سرمایه گذاران اختصاص پیدا کند و مابقی آن هم در مواقع ضروری که دولت با مشکل مواجه می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس افزود: تقریبا بعد از اتمام دولت هفتم و هشتم حدود ۱۸۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شد که از این مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به تسهیلات اختصاص پیدا کرد و مابقی آن را دولت‌ها برداشتند که شامل دولت‌های هفتم، هشتم و نهم می‌شود درصورتی که از ۱۸۰ میلیارد دلار باید ۹۰ میلیارد دلار آن صرف تسهیلات می شد اما متاسفانه ۱۶۰ میلیارد دلار آن را دولت‌ها برداشت کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بخشی از ذخیره ارزی که در دولت نهم وجود داشت مورد استفاده قرار گرفت، تصریح کرد: از دولت نهم به بعد ما مجبور شدیم صندوق توسعه ملی را ایجاد کنیم که مقرر شد هرساله درصدی از درآمد‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی اضافه شود، بر این اساس  امسال باید حدود ۳۶ درصد از درآمد‌های نفتی از محل صادرات به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.

 قوامی در تشریح حساب صندوق توسعه ملی گفت: در حساب صندوق توسعه ملی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ورودی داشتیم که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن صرف تسهیلات شد و ۹۰ میلیارد دلار مابقی توسط دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برداشت شده است به طور کلی تمام دولت‌های هفتم تا دوزادهم از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برداشت کرده اند.