سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر از حضور زنگنه وزیر نفت در جلسه امروز کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: قرار است ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه زنگنه در جلسه کمیسیون با طراحان استیضاح نشستی داشته باشد.

اخبار سیاسی- او ادامه داد: تعداد امضا‌های استیضاح زنگنه به ۷۵ عدد رسیده است و این استیضاح به هیئت رئیسه مجلس پیش از این ارائه شده و آنها هم برای بررسی تخصصی، آن را به کیسیون انرژی ارجاع داده‌اند.

امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در روز یکشنبه استیضاح زنگنه وزیر نفت را کلید و بعد از جمع آوری امضا آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده بود.