به گزارش افکارنیوز،

 وزارت امور خارجه کانادا در این بیانیه‌ خواستار خویشتن‌داری مقامات ایران شده است.

اخبار سیاسی- کانادا در این بیانیه که در زمانی که گزارش‌های داخلی ایران حاکی از بازگشت آرامش به بسیاری از شهرهایی است که محل وقوع این ناآرامی‌ها بوده‌اند، منتشر کرده از مقامات ایرانی خواست تا دسترسی به اینترنت دوباره برقرار و روند  قانونی برای معترضان بازداشت شده، طی شود.

دسترسی به شبکه بین‌المللی اینترنت که در پی وقوع این ناآرمی‌ها با  تصمیم شورای امنیت کشور قطع شده بود، در بخش اینترنت خانگی برقرار شده است.