افکار نیوز - سرگی کرینکو در پاسخ به سوالی درباره اینکه قرار بود راکتور بوشهر ۲۰ مارس به ظرفیت طراحی شده برسد ، گفت: هیچ زمان بندی مشخصی برای این مساله بین ایران و روسیه وجود نداشته است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از ریانوستی، رییس شرکت روس اتم در عین حال افزود: زمان نهایی بین ایران و روسیه وجود دارد ولی زمان بندی های دیگر ذکر نمی شود. باید گفت شرکت روس اتم هیچ انحرافی از زمان بندی تعیین شده برای رساندن رآکتور نیروگاه بوشهر به ظرفیت طراحی شده ایجاد نکرده است.

قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر، ژانویه ۱۹۹۵ در تهران امضا شد. روسیه همچنین موظف شد که یک رآکتور آبی و سوخت هسته ای برای آنرا به ایران عرضه نموده و متخصصین ایرانی را آموزش دهد.

ارزش کل قرارداد حدود یک میلیارد دلار ارزیابی می شود که از این میان ارزش رآکتور حدود ۸۵۰ میلیون دلار است.

پیمانکار پروژه ساخت و مونتاژ واحد اول نیروگاه، شرکت روسی اتم استروی اکسپورت است.

در ماه فوریه ۱۹۹۸ روسیه و ایران توافق نمودند که روسیه نه تنها در تجهیز نیروگاه به ایران کمک کند، بلکه بطور کل ساخت آن را تکمیل کند. ۲۸ ژانویه ۲۰۰۹ اتم استروی اکسپورت از پایان عرضه سوخت هسته ای برای اولین نیروگاه اتمی ایران خبر داد.

سوخت هسته ای، طبق مقررات، شش ماه قبل از راه اندازی نیروگاه به آن عرضه شد. اواخر ژانویه ۲۰۱۱ اتم استروی اکسپورت مرحله آزمایشی راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر را انجام داد.

راه اندازی فیزیکی به معنای پایان مرحله آزمایشات تمام سیستم های واحد تولید انرژی نیروگاه اتمی است و سپس بدنبال بارگذاری سوخت هسته ای و تولید برق در آن شروع می شود.

واحد تولید انرژی نیروگاه اتمی بوشهر ۸ ماه می درحداقل سطح ظرفیت قابل کنترل خود قرار گرفت. این رویداد یکی از مهم ترین مراحل در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برای تولید برق است.

وزیر نیروی ایران دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد: نیروگاه بوشهر به نیمی از ظرفیت طراحی شده خود ۵۰۰ مگاوات از ۱۰۰۰ مگاوات رسیده است.