اخبار سیاسی-  در برهه حساسی قرار داریم. جهان امروز شاهد دگرگونی های اساسی در حوزه سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. معادلات بین المللی در حال چرخش از مناسبات سنّتی به سمت مراودات نوین و صف بندی های جدید است.

به گزارش افکارنیوز، منطقه خاورمیانه به عنوان بحرانی ترین منطقه جهان در این ایام دستخوش حوادث و رویدادهای جدیدی است. نابودی گروههای تروریستی مانند داعش و تمایل برخی گروهها مانند طالبان به گفتگو و تعامل با دول غربی و شرقی باعث شده است که مسئله تروریسم در نزد افکار عمومی کشورهای منطقه کمرنگ شده و توجه آنان به سمت مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و سیاسی منعطف شود.

حوادث چند ماه اخیر در عراق و لبنان فارغ از تمامی فتنه انگیزی های برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه‌ای محصول ضعف و ناکارآمدی سیستم های سنّتی متکی بر تقسیمات قدرت در بین جناحها و گروههای مختلف در این کشورهاست.

سالها وابستگی به بیگانگان، فساد ریشه دار، عدم تحرک و پویایی سیاسی و اجتماعی، تفرقه و نفاق داخلی و ضعف حاکمان اداره این کشورها را عملا در دست تعداد معدودی گروه و افراد قرار داده و امکان ظهور و رشد نیروها و حرکت های جدید را سلب کرده است. این افراد و گروهها با کوچکترین احساس خطری در عدم دستیابی به خواسته ها و منافع خود متوسل به قفل کردن حکومت و بروز نابسامانی و بحران می‌شوند.

نگاهی گذرا به رویدادهای چند ماه اخیر در سطح منطقه ای و بین المللی بخصوص اعتراضات و بحران های مربوط به معیشت و اقتصاد در چندین کشور منطقه ای و آسیایی و آمریکای جنوبی به ما این نکته را نشان میدهد که موج جدید آشوب ها و تهدیدات نه برای مسائل تروریستی بلکه برای مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

به وضوح میتوان دید که جهان وارد عصر جدیدی شده است. عصری که در آن بسیاری از گفتمان های سابق دیگر پاسخگوی نیازهای جوامع جدید نیستند. جریان‌های سنّتی چپ و راست به دلیل دهه ها انجماد و عدم تولید نیروهای جدید و جوان و عدم ارائه نقشه راه متناسب با ضربآهنگ حرکت جهانی در یک دایره تنگ تکرار مکرّرات گرفتار شده اند که امکان مشاهده حقایق پیرامون را از آنان سلب کرده است.

نسخه های تکراری و بدون فایده و چرخش قدرت در بین تعدادی محدود نیروی خسته و فربه باعث شده است که امکان حضور و مشارکت برای نیروهای جوان و دارای انگیزه عملا مسدود شود.

تأکید مقام معظم رهبری در بیاناتشان بر جوانگرایی و طرح نظریه گام دوّم انقلاب دقیقا بر معالجه این بیماری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان اشاره دارد.

حرکت نواصولگرایی و لزوم تشکیل هرچه سریعتر یک مجلس نو و پر انرژی به عنوان حرکتی که با سرلوحه قرار دادن توصیه های رهبر انقلاب در خصوص گام دوم انقلاب و نیز دوری از هرگونه داد و ستد سیاسی و جناحی و قاطعیت برای حرکت در مسیر منافع ملی مصمّم است که با تکیه بر تجربه و راهنمایی های نیروهای دلسوز انقلاب و دوران دفاع مقدس و استفاده از تلاش و انگیزه جوانان کشور موج جدیدی از بیداری و رشد و اعتلا را در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آغاز کند.

حرکت نواصولگرایی و مجلس نو تنها حرکتی است که میتواند علاوه بر حفظ ارزش ها و اصول انقلاب و تأمین منافع ملی، کشور را هماهنگ با جریان تغییرات جهانی به سلامت از برهه حساس کنونی عبور داده و دگرگونی های مورد نیاز را در تمام عرصه ها ایجاد کند.

تغییراتی که با توجه به شتاب روزافزون دگرگونی های جهانی واجب و حیاتی هستند و در این مسیر امکان هیچگونه تعلّل و یا آزمون و خطا وجود ندارد.

بابک خوشبخت قوجه بیگلو