سرویس سیاسی افکار نیوز ، زهره الهیان نماینده تهران با بیان اینکه زمزمه های مبنی بر استیضاح رئیس جمهور از سوی نمایندگان مطرح شد ولی فضای حاکم بر مجلس در حد استیضاح نیست گفت: نمایندگان در قالب نطق ها و اخطارها و تذکرات نارضایتی خود را نسبت به عدم پاسخ گویی رئیس جمهور به سوالات دادند اعلام کردند.

به گزارش افکار نیوز، وی ادامه داد: نمایندگان به هیچ وجه پاسخ رئیس جمهور ها قانع کننده نمی دانند و انتظارنمایندگان از رئیس جمهور بیش از این بود.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: انتظار این بود که رئیس جمهور در مقابل طرح مشکالات و معضلات که به هرحال حق ملت بود پاسخ آن را بشنوند رئیس جمهور با مسئولیت بیشتری برخورد میکرد.