جماران: عکسی دیده نشده از آیت الله شهید سید مصطفی خمینی که متعلق به دهه ۱۳۳۰ است، در قم گرفته شده است.

ایستاده از راست مرحوم سید محمد جلالی تهرانی شهید سید مصطفی خمینی
نشسنه از راست: مرحوم ایت الله شهاب الدین اشراقی ـ مرحوم حاج شیخ محمد حسین بروجردی (پدر مرحوم دکتر محمود بروجردی داماد حضرت امام) ـ آیت الله فاضل لنکرانی ـ مرحوم آیت الله فقیه (حاج داداش)